The Shift (Değişim), dünyanın en önemli 20 iş yaşamı düşünüründen biri olduğu kabul edilen ve London Business School’da işletme profesörü olan Lynda Gratton’ın yedinci kitabı. 374 sayfalık ansiklopedik bir çalışma olması, okuma hızı konusunda sizi yanıltmasın, zira ben bir türlü elimden bırakamayarak kitabı iki günde bitirdim.

Gratton, kitapta yarının işinin bugünden başladığını haber veriyor ve geleceği şekillendireceğine inandığı beş gücü ele alıyor:

  • Teknoloji
  • Küreselleşme
  • Demografi ve Uzun Yaşam
  • Toplum
  • Enerji Kaynakları

Kitap, bizi bugün ve gelecek hakkındaki kabullerimizi, varsayımlarımızı yeniden gözden geçirmeye davet ederken şu 3 temel soruyu sormamızı öneriyor:

  1. Beni ve çevremdekileri özellikle etkileyecek potansiyel kilometre taşları ve olaylar neler?
  2. İş yaşamımı etkileyecek en önemli faktörler neler?
  3. Gelecek 5 yılda, özellikle de kriz anlarında ne yapmalıyım ki bana doğru yolda olduğumu göstersin?

Yirmi birinci yüzyılın iş ve sosyal yaşamında bizleri nelerin beklediğini keyifli bir dille kaleme alan Gratton’ı okumanızı öneririm. Zira kendisinin kitabın alt başlığında da söylediği gibi “İş yaşamında gelecek geldi bile”.

The Shift: The future of work is already here

Lynda Gratton

Collins