1900?lü yılların başında Genç Jean Paul Sartre’ın çabasıyla basılmış Pardayanlar. Bir şövalyelik ve tarihsel macera zemininde, Ortaçağ Avrupa?sının en baskıcı dönemini anlatıyor.  O dönemin değerlerine, toplumsal sınıfların ilişki ve çelişkileri içinde özellikle aristokrasiye,  engizisyon ve papalık kurumuna keskin bir bakış atıyor.

Fransız toplumunu, asıl olarak da 1500?lü yılların Paris’ini en ince ayrıntılarla oya gibi işliyor.  Bu “ayrıntı”lardan biri de 20.000 Protestanın Saint Barthelmy katliamıdır. Hıristiyanlığın, kilise egemenliğinin, en baskıcı, en kanlı, en otoriter,  kısaca en karanlık döneminin âdeta belgeseli Pardayanlar.

Kiliseye ve egemenlere karşı çıkan hemen herkes din adamlarının, yargıçların bir sözüyle darağacına, giyotine gönderilmekte.

Bu hacimli tarihsel romanıyla Michel Zevaco, tam bir kurgu harikası yaratırken, diğer yandan da insanlığın kalıcı, evrensel değerlerine vurgu yapıyor. Aşk, dürüstlük, adalet, sadakat, mertlik, cesaret ve daha nicelerine?

Gerçek yaşamda da ezilen sınıftan yana tavır alan Michel Zevaco, döneminin politikacılarıyla girdiği söz düellolarına, kahramanı Şövalye de Pardayan’da hayat vermiştir. Romanında tempoyu hiç düşürmeyen yazar, her cildin bir solukta okunmasını sağlayacak kadar heyecan ve macera yaratmış.

Zamanın egemenlerinin iktidar ve para hırsları,  çevirdikleri entrikalar, krallar, kraliçeler,  papazlar, Bastille Hapishanesi, ünlü Notre Dame Kilisesi?nin karanlık dehlizleri, işkence manastırları, giyotinler, darağaçları… Şeklen değilse bile özü itibariyle ne kadar da günümüzü çağrıştırmakta?

Her koşulda kolayca okunabilen, taşınabilen, cep kitabı formatındaki bu nefes kesici eser 24 ciltten oluşmuş. Oldukça akıcı bir dile sahip. Okurun hayal gücünü artırıyor,  insanı sarıp sarmalıyor.

Okudum, zenginleştim. Okudum, büyük keyif aldım.

İyi okumalar.

Pardayanlar

Michel Zevaco

Çeviren: Lizet Deadato

Erko Yayıncılık