Arka kapaktan:

İnsanlık Mevlana’yı yeniden keşfediyor. Çünkü onun öğretisi yaşadığı zamana hapsedilemeyecek kadar evrensel. Çünkü hepimizin ondan öğreneceği çok şey var.

Bilgi çağını bilgelik çağına dönüştürürken yol göstericimiz Mevlana olacaktır. Çünkü o ruhsal yapımızdaki şifrelere dokunuyor bizde var olan duyarlılığı harekete geçiriyor.

Modern psikolojinin kullandığı birçok metodu Mesnevi’ye dayandıran Tarhan, “nasıl daha sağlam bireyler olabiliriz”in yolunu bize gösteriyor.

Kitap öncelikle bize insanı tanıtmayı amaçlıyor. Mevlana’nın, herkesin dilinde olan bir klişeden çok farklı olduğunu vurguluyor. O klişe de “hümanizm”. Bu konuya kısa bir şekilde değinse de bence hümanizmin Mevlana’nın duruşundan çok uzak olduğunu anlamak için yeter. Zaten tasavvuf ilmi de sanıldığı gibi hümanizmi desteklemez.  Hümanizm bir felsefedir tasavvuf ise ilimdir. İnsana verilen değer de “Yaratan”dan ötürüdür ve insan kusursuz bir varlık değildir. Bu konuyu çok irdelememiş olsa da kitap bize bu fikri veriyor.

Tarhan bize “insan psikolojisinin temelini” anlatıyor. İyi insan nasıl oluruz, onun inceliklerini sunuyor. Ve Mesnevi’ye geçiyor.

Mesnevi, yüzyıllardır okunan o değerli kitap aslında bir rehber niteliğinde. Hayatın bire bir içinde ve öğretileri asla güncelliğini yitirmiyor. Bazı önyargılardan sıyrılmalı ve Mesnevi’nin tüm insanlığa yol gösterebileceğini görmeliyiz. Belli bir kesimin değil aslında herkesin rehberi Mesnevi.

Nevzat Tarhan da Mesnevi hikâyeleri üzerinden bize psikoterapi yapıyor sanki bu kitabında. Hikâyeleri okurken sonra da onu psikoterapi yöntemleriyle benzeştirirken şaşırmamak mümkün değil. Mesneviyi hiç okumamış olsanız bile bu kitap oldukça ikna edici ve anlaşılır. Hatta Mesnevi’den önce bu kitap okunur, sonra Mesnevi’ye geçilirse belki de Mesnevi’nin anafikri daha iyi anlaşılır.

Kitap 3 ana bölümden oluşuyor.

İnsanlık Mevlana’yı yeniden keşfediyor.

Mesnevi Terapi

Duygusal Zekâda 10 Adım ve Mesnevi.

Özellikle “Mesnevi Terapi” isimli bölümde hatalı düşünce kalıplarını verip ilgili Mesnevi hikâyesine geçiyor. Hikâyelerin derinine iniyor ve ardından kendi yorumuyla konuyu tamamlıyor.

Anlatım dili oldukça sade ve anlaşılır. Bir hikâye daha okuyayım bırakayım derken bakıyorsunuz ki birçok hikâyeyi okumuş çabucak bitirmişsiniz. Öylesine içten ve gerçek hikâyeler ki kendinizi kaptırmamanız mümkün değil.

Kısacası Mesnevi Terapi; Mevlana’yı anlamak isteyenlere, aklına takılan sorunlarla baş etmek için bir rehber arayanlara ve nasıl daha “iyi” olurum diyenlere güncelliğini hiç yitirmeyecek bilgilerle dolu bir kitap.

Mesnevi Terapi

Prof. Dr. Nevzat Tarhan

Timaş Yayınları