Kutsa Beni, Ultima, yazarın deyişine göre, kendi otobiyografik öyküsünden etkilenen ve esinlenen bir roman. Romanımız, ana kahraman olan 6 yaşındaki Antonio Marez?in dilinden anlatılmakta ve bu küçük yaşına rağmen kafasındaki soruların ciddiyeti ile okuyucunun ilgisini çekmekte. Romanın, şifacı olarak bilinen yaşlı kadın Ultima?nın, Antonio ve ailesinin hayatına girmesi ve Antonio?nun başından geçen çeşitli olaylar çerçevesinde süren bir konusu bulunmakta. Antonio annesinin ve babasının görüş ve isteklerinin farklılığı yüzünden ikilemde kalmış, ?Ben kimim ve büyüyünce kim olacağım?? sorularında boğulan küçük bir çocuktur. Annesinin isteği Antonio?nun çok değerli bir rahip olması iken, babası Antonio?yu rüzgâr kadar özgür bir adam olarak yetiştirmek istemektedir. Bu ikilemin içindeyken insanları iyileştiren ve farklı inançlara sahip olan Ultima?nın hayatına girmesi, Antonio?yu Tanrı?yı sorgulamaya iter. Bir taraftan yerel inançların doğayı yüceltmesi, birden çok Tanrı inancına sahip olunması, diğer taraftan toplumda baskın olan kilise Tanrı?sına olan inanç arasında kalan Antonio, kitap boyunca bu ikilem arasında gidip geliyor.

?Ben kimin rahibi olacağım diye düşündüm. Aklımdan göklerin Tanrısı dışında başka tanrıların da olabileceği fikri geçti??

Tanık olduğu olaylar, ölümle, mucizelerle, nefretle, sevgi ve inanç ile harmanlanmış olaylar zinciri Antonio?yu sonunda bir karara varması konusunda yönlendirecektir.

Roman ikinci dünya savaşı zamanlarını, o dönemin ekonomik ve sosyal hayatını anlatıyor olsa da günümüz için de çıkarılacak birçok ders görülmektedir. Örneğin, Antonio?nun gelecekte ne ve kim olacağı sorularına anne ve babanın baskın bir hevesi olması, çocuklarını daha 6 yaşındayken bile bir kimlik seçmeye zorlamakta ve ikilem yaşamasına sebep olmaktadır. Bu durum, aradan 50-60 yıl geçse bile günümüzde de geçerlidir. Anne ve babalar daha çocukları doğmadan onlara kendilerince meslekler seçmekte, kendilerince bir hayat yolu çizmektedirler. Hâlbuki burada yapılan yanlış, çocuğun mizacını ve arzularını göz ardı etmektir. İşte bu şekilde bir düşünceler zinciri içine giren Antonio, olgunluğunun ve kalbinin verdiği esin ile doğru yolu bulacak, kim olduğunu görecektir.

Sonuç olarak, roman boyunca yeni karakterler eklenmekte, büyüklerle küçüklerin dünyası arasındaki farklar görülmekte, çocukların aslında ne kadar da çok düşünce ve bilinmezlik içinde olduğu idrak edilmektedir. Eğer siz de bir çocuğun gözü ve ruhu ile dünyayı ve Tanrı?yı sorgulamak isterseniz bu kitabı okumanızı öneririm.

Kutsa Beni, Ultima (Bless Me Ultima)

Rudolfo Anaya

Çeviren: Ayşe Yüksel

Can Yayınları