Geçtiğimiz yüzyıl, bilim ismiyle adlandırılan veri değerlendirme sistematiğinin, belirsizliklerle karakterize edilen metafizik kavramlardan tümüyle ayrılıp arındırıldığı bir çağ oldu. ?Değil?lenemeyen, deneylenemeyen, sınıflandırılamayan her fenomen bilim camiası tarafından yok sayılıp, savunucuları heretik ilan edildi. Aslında, bilimin savunucularının karşı tarafın zihninde oluşturduğu tanım da bundan daha farklı bir biçimde nitelendirilmiyordu.

Bilimle ilgilenen disiplinler veri biriktirdikçe, alt disiplinler ortaya çıktı, dar sınırlar içerisinde irdelenen bilgi, bu sınırların dışına çıkamayan ayrıntıya yönelik uzmanlık alanları yarattı. Konularında otorite kabul edilen bu bilim insanları, paralel disiplinlerin yardımı olmaksızın kendi alanlarında işleyişi sürdürebilme yeteneğinden yoksun teknisyenlere dönüştüler. Bütünlük bozuldu, bilgi parçalara ayrıldı. Bu, kaçınılması olanaksız bir durumdu. Bilgi üretimi zamana göre logaritmik biçimde artıyor, eski zaman âlimlerinde olduğu gibi devrin tüm disiplinlerine hâkim olmayı imkânsız hale getiriliyordu.

Carl Sagan, böylesi bir çağda, yetkin bir Astrofizikçi ve Kozmolog olmasının yanı sıra, tabiat bilimlerinin diğer dallarına, felsefeye, sanata ve metafizik kavramlara hâkimiyeti ile de saygınlık kazanan ender bilimcilerden oldu.

Sagan?ın Kozmos adlı çalışması, televizyon için hazırlanmış olan uzun soluklu bir belgesel olarak kurgulanmış iken, gösterime girdiği ilk bölümden itibaren büyük beğeni toplaması nedeniyle kısa sürede kitap haline getirilip yayımlandı.

Altın Kitaplar?ın girişimiyle dilimize çevrilen ve 1982?de ilk baskısı yapılan kitap, bugün de kim bilir kaçıncı baskısı ile güncelliğini korumaya devam ediyor. Kozmoloji bilimine ve felsefesine karşı popüler yaklaşımıyla ve edebi yönüyle türünün klasikleri arasında sayılıyor.

Evrenin oluşumu, insanın evrendeki konumu, kozmolojinin tarihi ve gelişimi, Dünya dışı akıllı canlıların varlığı gibi karmaşık ve bazılarının yanıtlanması oldukça zor olan sorulara cevap arayan Kozmos: Evrenin ve Yaşamın Sırları, bir o kadar sorunun da okuyucunun zihninde filizlenmesine yol açıyor.

Carl Sagan?ın edebi gücü, açıklamaya çalıştığı sofistike konuların zorluğunu, meraklı bir okumaya dönüştürüyor. Biyoloji, fizik, tarih, mitos, felsefe, astronomi, arkeoloji ve teoloji konularındaki şaşırtıcı derinlikteki bilgi birikimi, evreni tasavvur etmeye çalışan çarpıcı bir tabloyu bütünlüyor.

Kozmos, iyi bir edebiyat eseri ve iyi bir bilim kitabı, eğer Anaksimenes?in Pisagor?a sorduğu, ?Önümde ölüm ve sürekli kölelik bulunduğuna göre, yıldızların gizlerini araştırma zahmetine neden gireyim?? sorusuna katılmıyorsanız, alın, okuyun. Hayalkırıklığına uğramazsınız!

Kozmos: Evrenin ve Yaşamın Sırları

Carl Sagan

Çeviren: Reşit Aşçıoğlu

Altın Kitaplar Yayınevi