On birinci yüzyılın son demleri insanlık tarihin en ilginç kitle hareketlerinden birinin başlangıcına tanıklık etti. Ortaçağ Avrupa?sının yoksul, eğitimsiz, başıbozuk alt sınıfları ve müflis aristokratları, Tanrının İradesi gereğince, yığınlar hâlinde müreffeh, binaları altın ve değerli taşlarla bezenmiş, sokakları mavi atlaslarla kaplı, ırmaklarından tatlı şaraplar akan, yoksulluk, açlık ve hastalıkların uğramadığı topraklara, Ortadoğu?ya doğru yola çıktılar. Hedefledikleri topraklar için hayal ettikleri şeyler, içinde bulundukları yaşam koşulları göz önünde bulundurulduğunda nispi bir gerçeklik payı içeriyordu. Ortadoğu, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak Avrupa ile mukayese edilemeyecek düzeyde ileriydi. Ayrıca Papa II. Urban bu çileli sefere katılacak olan fedakâr müminlere tüm bu kazançlara ek olarak Cennetin Krallığı?nda ebedi saadeti de vaat ediyordu. 1095 yılının Kasım ayında gerçekleştirilen Clermont konsili, ?Deus le volt? (Tanrı öyle istiyor) nidalarıyla son buldu ve kalabalık kitleler nesiller boyu sürecek olan Haçlı Seferleri?ni başlatmış oldular. Avrupa?nın kalbinden Kudüs?e uzanan yolda defalarca tekrarlanacak olan bu dramatik yolculuk, dünyanın kaderini değiştirdi. İki bin yıl önce Mısır ve Mezopotamya?dan Antik Yunan?a, daha sonra Batı ve Doğu Roma aracılığıyla yedinci yüzyılda Ortadoğu?ya geçen Logos yine el değiştirdi ve Avrupa?ya göç etti.

Sir Steven Runciman?ın okurda imrenmeyle karışık kıskançlığa neden olan bilgi birikimiyle yazdığı üç ciltlik Haçlı Seferleri Tarihi, Türk Tarih Kurumu?nun kalite ve fiyat güvencesi altında, bu uzun masalı eksiksiz biçimde ve tüm ayrıntılarıyla gözler önüne seriyor.

Haçlı Seferleri Tarihi I. Cilt: Birinci Haçlı Seferi ve Kudüs Krallığının Kuruluşu

Haçlı Seferleri Tarihi II. Cilt: Kudüs Krallığı ve Frank Doğu 1100-1187

Haçlı Seferleri Tarihi III. Cilt: Akkâ Krallığı ve Daha Sonraki Haçlı Seferleri

Steven Runciman

Çeviren: Fikret Işıltan

Türk Tarih Kurumu Yayınları