Denizcilerin denize olan doyumsuz sevdalarını onların anlattığı öykülerle yazmış. O engin maviliğin, gemicilik sevdasının nasıl bir şey olduğunu anlatmış, anlattırmış. Yer yer toplumsal eleştirilerini de öykülerine serpiştirmiş yazar.

Yapıt derleme öykülerden oluştuğundan farklı konularda öyküler de çıkıyor karşımıza; “Çiçeğin Edepsizliği” öyküsü, çok katmanlı, okuyucuyu hayal kurmaya, öyküye istediği anlamı vermeye çağıran imgelerle şiir gibi bir öykü. Öyküden bir alıntı: “Güneşe bakıyorum. Sevgini gün ışığından yeğ tuttum. Yeryüzündeki kalıcılığımız, ancak yine kendimizdendir.”

41 öyküden oluşan kitapta; “Denizli Horozu”, “Doğum”, “Adam Otu”, “Tükenmeyen Bakış”, “Çöpçatan Mehmet” öykülerini ben çok sevdim.

Genel olarak bir mizansen kurup öyküleri gerçek sahiplerine anlattırmış usta yazar. Ama bu anlatının arasına kendi deneyimlerini, entelektüel birikimini ağdırmış.  Öykülerde çocukluğumuzdan beri bize dayatılan yaşam biçiminden sıyrılmak, kaçmak arayışları var. Ulaşılacak nokta olarak da “Engin Denizler” sembolü kullanılmış. Tüm bu denizcilerin öykülerinde de hep o sonsuz özgürlük arzusuna ulaşılmaya çalışılıyor. Hep bir özlem var. Bu özlem özgürlüğe ama deniz, okyanus, enginler olarak sembolize edilmiş.

Halikarnas Balıkçısı denizi, deniz insanlarını çok sevmesine rağmen, kara hayatının sorunlarından, geçim sıkıntılarından, dayatılan törelerden bihaber değildir. Bunları da işler öykülerinde. Bazı öykülerindeki göndermelerden anlaşıldığı üzere Antik Yunan Efsanelerinden de etkilenmiştir, Balıkçı.

Zaman zaman ironik olsa da her zaman lirik bir üslupla doğa güzelliklerini, kasırgaları, denizkızlarını, yiğit Anadolu kadınlarını uzun uzun süsleyip püsleyerek anlatır yazar. Ege’nin kahraman, güçlü, özgür köylü kadınlarını resmeder. Bazen de onca kötülüğü bir iki cümlede tüm çıplaklığıyla göz önüne serer. “Yirminci yüzyıl başında dünya emperyalistleri ikiye ayrıldılar ve birbirlerinin sömürgelerini yutmak için ilk dünya savaşına giriştiler. Böylece para putuna tümen tümen insanoğlu kurban edildi.”

Edebiyatımızın iz bırakan kalemlerinden birini daha iyi tanımak, onun kaleminden yurdumuzun gerçeklerini öğrenmek için yeni nesile güzel bir fırsat vermiş Şadan Gökovalı, Balıkçı’nın önceki kitaplarına girmemiş öykülerinden bu kitabı derleyerek.

Gençlik Denizlerinde

Halikarnas Balıkçısı

Derleyen: Şadan Gökovalı

Bilgi Yayınevi