Howard Gardner, halen Harvard ve Boston Üniversitelerinde psikoloji profesörü olup Çoklu Zekâ Kuramı’nı ortaya atan bilim adamıdır. 1981’de MacArthur Ödülü almıştır.

Howard Gardner tek bir zekâ olduğuna dair geleneksel kuramı şiddetle eleştirerek ilk kez 1983 yılında her bireyin birbirinden farklı pek çok zekâsının olduğunu ve bunların her birinin kendine özgü bir biçimde geliştiği ve çalıştığı tezini ortaya atmıştır.

Gardner’in ilk araştırmalarında yedi adet zekâ tespit edilmiştir. Bunlar sözel-dilsel zekâ, mantıksal-matematiksel zekâ, bedensel-kinestetik zekâ, görsel-uzamsal zekâ, müziksel-ritmik zekâ, kişilerarası sosyal zekâ ve içsel zekâdır. Daha sonra sekizinci zekâ olan doğacı zekâ da bunlara eklenmiştir. Dokuzuncu zekâ olduğu düşünülen varoluşsal zekâ hâlen araştırılmaktadır. Bu zekâya biyolojik bir alan bulunamadığından Gardner bu zekâya “yarım zekâ” adını vermiştir ve bu zekâyı listeye sonra ekleyebileceklerini belirtmiştir. Her insanda bu zekâların tümü bulunur, ancak insanların yetenek ve yaratıcılıkları büyük farklılıklar gösterir. Bir öğrencinin her zekâsının ayrı ayrı güçlü yanları ve zayıflıkları işlenerek daha başarılı olması sağlanabilir. Bu zekâ türlerini bir sınıfın içinde entegre etmek, mevcut eğitim sistemini kökten değiştirmeyi gerektirir. Gardner psikometrik teori ve enformasyon işleme süreçleri hakkındaki kalıpları kırarak pek çok alandaki insan yetileri konusunda yeni bir kavram sunmuştur.

Howard Gardner, Geleceği İnşa Edecek Beş Zihin kitabında ise kendi deyimiyle insanların gelecek çağın dünyasına uyum sağlamak için ihtiyaç duyacakları zihin tiplerine ışık tutmayı amaçlamıştır. Aslında daha da çok bunların gerekliliğine ikna etmeyi hedeflemiştir. Disiplinli Zihin, Sentezci Zihin, Yaratıcı Zihin, Saygılı Zihin, Etik Zihin.

Tüm meslek mensuplarının, o mesleğin mensubu olabilmeleri için mesleğin temel esaslarına ve bilgilerine sahip olmalarının yanı sıra bazılarının başarılı bazılarının başarısız olma nedenlerine bu beş zihin sınıflandırmaları penceresinden bakmak ve iyi birer lider ya da hedeflenen meslekte başarıya ulaşmak için hangi zihin tiplerine sahip olmak ya da bunları beslemekle ilgili önemli bilgiler sunan bir kaynak. Kitabı okurken okul yıllarınızdaki öğrenme modelleriniz ve iş hayatınızdaki konumunuzda ilgili daha berrak düşüncelere sahip olacak ve hatta geliştirmeniz gereken zihin modeliniz konusunda netlik kazanacaksınız.

Geleceği İnşa Edecek Beş Zihin

Howard Gardner

Çeviren: Filiz Şar, Asiye Hekimoğlu Gül

Optimist Yayınevi