??ama umudu var büyük insanlığın

umutsuz yaşanmıyor.? N. Hikmet

Büyük insanlık kendi ömrüne sürgündür. Kendi ömrüne yabancı, kendi ömrüne gurbetçi? Elinde olan sadece umuttur ve hayatı bu umudun öyküsüdür.

Toprağından sürülmüş, esir alınmış, köleleştirilmiş insanların en temel ihtiyaçlarını karşılamak için giriştikleri yaşam mücadelesidir Gazap Üzümleri?nde anlatılan. Yaşamak için çalışmak, iş bulmak zorunda bırakılmış toprakları ellerinden alınmış, insanların yaşama tutunma savaşı anlatılıyor Gazap Üzümleri?nde. Her geçen gün sanayileşen ve kapitalistleşen dünyada ezilenlerin, boğaz tokluğuna çalışmak zorunda bırakılanların öyküsü; işte bu yönüyle evrensel ve hep güncel kalan bir öykü.

Gazap Üzümleri, kaybeden, özgürlüğünü yitiren, hep suçlanan insanların hayatlarını sunuyor bize. En basit, en ilkel ihtiyaçları için bile günlerce çalışmak zorunda kalan insanlar? Her geçen gün daha çok kaybeden insanlar? Birlikte olmak, birlikte hareket etmekten başka çaresi olmayan insanlar? Çalıştıkça hayatta kalabilen, çalışma gücünü kaybettiğinde değerini yitiren insanlar?

Aslında her akşam haber bültenlerinde birer rakam olarak karşımıza çıkan insanların öyküsü;  işsizlik rakamları, iş kazaları, mevsimlik işçiler, mülteciler? Yaşama emeği ile tutunan ve kaybedecek başka hiçbir şeyi kalmamış insanların öyküsü. Dünyayı ayakta tutanların öyküsü.

Tekrar tekrar okunması gereken, her gün, her an karşılaştığımız bizim için çalışan, bizim için yaşayan insanların öyküsü.

Gazap Üzümleri

John Steinbeck

Çeviren: Gülen Fındıklı

Remzi Kitabevi