Herhangi bir kavramı en fazla üç cümle ile özetleyemiyorsam bilmiyorum demektir, diye bir kabulüm var. Belki doğru, belki yanlış ya da herkese göre değişir, dersiniz bilemem. Bazen her gün içinde olduğumuz ya da yaptığımız işler vardır; fakat bir büyüğümüz, komşumuz ya da bir akrabamız ne iş yapıyorsun dediğinde açıklamak dakikalar alır. Doktor, Avukat, Öğretmen gibi meslekler hemen hemen herkesçe az da olsa içeriği bilenenler. Peki, biraz daha insanlarca az bilinen ya da içeriği tam anlamıyla kestirilemeyen görev ve meslekler; fiyatlandırma sorumlusu, ürün yöneticisi, CRM müdürü, teknik destek sorumlusu… Bu görev ve benzerlerini icra edenler yaptıkları işleri açıklarken acaba güçlük çekiyorlar mı?

Ya da departmanlar, mesela “Pazarlama” nam-ı diğer “Marketing”,  çalışanları yakından bilir; Satış ve Pazarlama birçok kişi tarafından ayrımı yapılamayan eş sanılan iki bölüm. Birçok şirkette Satış ve Pazarlamanın tek çatı altında oluşu da olaya tuz biber ekiyor.

Öte yandan bu iki yapının ayrı olduğu şirketlerde dahi pazarlama aktiviteleri çoğu kez tam manasıyla anlaşılamıyor. Bazı bazı önyargılara maruz kalabiliyor. Bu noktada pazarlamanın kendi pazarlamasını yapması  geliyor akla ve bu konuda  ön sıralarda yer alan isimlerden biri de Philip Kotler.

Kotler’in 10 Ölümcül Pazarlama Günahı kitabı, Pazarlamada yapılan 10 temel hatayı anlatırken bir yandan da Pazarlamanın temel noktaları hakkında okuyucuyu bilgilendirmeyi ihmal etmiyor.

CRM yazılımları, mülakatlar, anketler, müşteriyi tanıma, anlama yolunda birçok diğer çalışmalar, rakiplerin aksiyonları, yeni  fırsat arayışları, ürün ve hizmet akışları, teknoloji-pazarlama ilişkileri.

Hızlı okunabilir kısa kısa bölümler halinde bir kitap, dolayısıyla okumak için zaman mı var bahanesini de tamamen ortadan kaldırmış gibi görünüyor.

10 Ölümcül Pazarlama Günahı

Philip Kotler

Çeviren: Banu Adıyaman

MediaCat Kitapları